Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit správné označování výrobků

Description

Description

Zajistit, aby výrobky byly označeny všemi nezbytnými informacemi (např. právní nebo technologické označení, označení nebezpečnosti a jiné) týkajícími se příslušného výrobku. Zajistit, aby označení byla v souladu s právními požadavky a předpisy.

Vztahy