Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat 2D CAD nástroj pro navrhování obuvi

Description

Description

Umět číst a interpretovat specifikace návrhů s cílem převést virtuální 3D modely, počítačem zhotovené výkresy a ruční náčrty do prostředí 2D systému CAD. Zploštit a pracovat s digitalizovanými vzory. Používat skenery a tablety. Vyrábět, upravovat a modifikovat 2D návrhy všech vzorů, včetně technických specifikací pro různé typy konstrukce obuvi pomocí systémů 2D CAD. Třídit a vytvářet součásti s podobným vzorem. Vytvářet technické listy.