Skip to main content

Show filters

Hide filters

právní předpisy týkající se bezpečnosti ICT

Description

Description

Soubor právních předpisů, které zabezpečují informační technologie, sítě ICT a počítačové systémy, a právní důsledky vyplývající z jejich zneužití. Mezi regulovaná opatření patří firewally, detekce narušení, antivirové programy a šifrování.

Alternativní označení

právní předpis týkající se bezpečnosti ICT

legislativa z oblasti zabezpečení IT sítí

legislativa z oblasti bezpečnosti ICT

právní předpisy týkající se bezpečnosti IKT

Vztahy