Skip to main content

Show filters

Hide filters

shromažďovat obecné údaje o příjemci zdravotní péče

Description

Description

Shromažďovat kvalitativní a kvantitativní údaje týkající se osobních údajů příjemce zdravotní péče a poskytnout podporu při vyplňování dotazníku o současné a minulé historii a zaznamenat měření/testy provedené lékařem.