Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat automatické programování

Description

Description

Využívat specializované softwarové nástroje k vytváření počítačového kódu ze specifikací, jako jsou schémata, strukturované informace nebo jiné prostředky popisující funkčnost.

Scope note

Includes visual programming.

Alternativní označení

používat vizuální programovací nástroje

využívat software pro vizuální programování

používat software pro automatické programování

používat automatická programování

používat vizuální programování

použít automatické programování

Vztahy