Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovat zásady etiky výzkumu a vědecké integrity při výzkumných činnostech

Description

Description

Uplatňovat základní etické zásady a právní předpisy při vědeckém výzkumu, a to včetně otázek integrity výzkumu. Provádět, přezkoumat nebo nahlásit výzkum a vyhnout se pochybení, jako je vymýšlení údajů, falsifikace a plagiátorství.

Vztahy