Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit projekty v oblasti rybolovu

Description

Description

Konzultovat se smluvními partnery z vládního i soukromého sektoru o projektech v oblasti rybolovu, jako je například úsilí o obnovu. Jít nad rámec navrhovaných plánů a poskytnout odborné znalosti. Připravit žádosti o granty pro program rybolovu. Poskytovat technickou pomoc pro projekty v oblasti občanského rybolovu. Prozkoumat dopad změn životního prostředí na vody. Vyřešit stížnosti od veřejnosti. Připravit předpisy k identifikaci problémů v oblasti rybolovu a doporučit řešení.