Skip to main content

Show filters

Hide filters

začleňovat opatření do architektonických návrhů

Description

Description

Začleňovat měření prováděná na místě nebo v rámci projektu do návrhů architektonických projektů. Zohlednit aspekty, jako je požární bezpečnost, akustika a fyzikální vlastnosti budov.