Skip to main content

Show filters

Hide filters

předepisovat léky

Description

Description

Předepisovat léky, pokud jsou indikovány, za účelem dosažení léčebných účinků, odpovídající potřebám klienta a v souladu s praxí založenou na důkazech, vnitrostátními protokoly a protokoly o postupech a v rámci oblasti působnosti.