Skip to main content

Show filters

Hide filters

kategorizace informací

Description

Description

Postup třídění informací do kategorií a zobrazování vztahů mezi údaji pro určité jasně definované účely.

Alternativní označení

kategorizace informace

roztřídění informací do skupin

zařazení informací do kategorií

klasifikace informací