Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat průmyslová zařízení

Description

Description

Kontrolovat zařízení používané při průmyslových činnostech, jako jsou výrobní nebo stavební zařízení, aby bylo zajištěno, že zařízení je v souladu s právními předpisy v oblasti BOZP a životního prostředí.

Vztahy