Skip to main content

Show filters

Hide filters

posuzovat dodavatelské rizika

Description

Description

Hodnotit výkonnost dodavatelů, aby bylo možné posoudit, zda se drží dohodnutých smluv, plní standardní požadavky a zajišťují požadovanou kvalitu.

Vztahy