Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat standardy kvality týkající se zdravotnické praxe

Description

Description

Uplatňovat standardy kvality týkající se řízení rizik, bezpečnostních postupů, zpětné vazby pacientů, screeningu a zdravotnických prostředků v každodenní praxi, jak jsou uznávány vnitrostátními profesními sdruženími a orgány.

Vztahy