Skip to main content

Show filters

Hide filters

přemýšlet abstraktně

Description

Description

Prokázat schopnost používat pojmy a dospět k jejich zobecnění a tato zobecnění chápat, uvádět je do souvislostí nebo je spojovat s jinými věcmi, událostmi nebo zkušenostmi.

Vztahy