Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat právní předpisy v oblasti zdravotní péče

Description

Description

Dodržovat regionální a vnitrostátní právní předpisy, které upravují vztahy mezi dodavateli, plátci, prodejci v odvětví zdravotnictví a pacienty a poskytování zdravotních služeb.

Vztahy