Skip to main content

Show filters

Hide filters

provést studii proveditelnosti kombinované výroby tepla a elektřiny

Description

Description

Provádět hodnocení a posouzení potenciálu kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP - Combined Heat and Power). Odhadnout nároky na potřebnou elektrickou energii, vytápění a akumulaci tepla nezbytné k určení možností kombinované výroby tepla a elektřiny pomocí křivek zatížení a doby trvání zatížení a provést výzkum na podporu procesu rozhodování.