Skip to main content

Show filters

Hide filters

pravidelně aktualizovat odborné znalosti

Description

Description

Pravidelně navštěvovat vzdělávací semináře, číst profesionální publikace, aktivně se zapojovat do profesní společnosti.