Skip to main content

Show filters

Hide filters

zavádět hodnotící metody v muzikoterapii

Description

Description

Provádět metody hodnocení a měření pokroku klientů a účinnosti léčebných strategií.

Alternativní označení

zavádět hodnotící metody v hudební terapii

Vztahy