Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet plány na ochranu plodin

Description

Description

Monitorovat plodiny kvůli jejich ochraně. Navrhnout integrované strategie kontroly. Posoudit důsledky aplikace pesticidů. Držet krok s vývojem v oblasti biotechnologie za účelem pomoci omezit používání chemických látek. Řízení odolnosti vůči pesticidům.