Skip to main content

Show filters

Hide filters

provést studii proveditelnosti týkající se využití energie z bioplynu

Description

Description

Realizovat standardizovanou studii s cílem určit celkové náklady na vlastnictví, výhody a nevýhody využívání tohoto druhu energie a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování.