Skip to main content

Show filters

Hide filters

bezpečné pracovní postupy ve veterinářství

Description

Description

Bezpečné pracovní postupy ve veterinárním prostředí sloužící k identifikaci nebezpečí a souvisejících rizik s cílem předcházet nehodám nebo incidentům. Patří sem zranění způsobená zvířaty, zoonotické choroby, nehody v důsledku chemikálií, vybavení a pracovního prostředí.