Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovat s mládeží

Description

Description

Používat verbální a neverbální komunikaci a komunikovat písemně, elektronickými prostředky nebo kreslením. Přizpůsobit komunikaci dětem a mladým lidem podle věku, potřeb, vlastností, schopností, preferencí a kultury.

Vztahy