Skip to main content

Show filters

Hide filters

šířit informace o daňových právních předpisech

Description

Description

Poskytovat poradenství týkající se možných důsledků pro společnosti nebo jednotlivce ohledně rozhodnutí týkajících se daňového přiznání založeného na daňových právních předpisech. Poskytovat poradenství týkající se příznivých daňových strategií, které by mohly být dodrženy v závislosti na potřebách zákazníka.