Skip to main content

Show filters

Hide filters

zkoušet elektronické jednotky

Description

Description

Zkoušet elektronické jednotky za použití vhodného vybavení. Shromažďovat a analyzovat data. Monitorovat a hodnotit výkonnost systému a v případě potřeby přijmout opatření.

Vztahy