Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

prokazovat povědomí o zdravotních rizicích

Description

Description

Mít schopnost posoudit a řídit rizika pro lidské zdraví, například dodržováním bezpečnostních opatření při pracovních postupech, řídit se opatřeními protipožární ochrany, respektovat ergonomii a zohledňovat účinky drog a alkoholu na jednotlivce, rodiny a společenství.