Skip to main content

Show filters

Hide filters

prokazovat povědomí o zdravotních rizicích

Description

Description

Mít schopnost posoudit a řídit rizika pro lidské zdraví, například dodržováním bezpečnostních opatření při pracovních postupech, řídit se opatřeními protipožární ochrany, respektovat ergonomii a zohledňovat účinky drog a alkoholu na jednotlivce, rodiny a společenství.