Skip to main content

Show filters

Hide filters

konzultovat otázky s designérským týmem

Description

Description

Projednat projektové a designové koncepce s designérským týmem, dokončit návrhy a představit je zúčastněným stranám.