Skip to main content

Show filters

Hide filters

provést studii proveditelnosti týkající se vodíku

Description

Description

Provádět hodnocení a posuzování využívání vodíku coby alternativního paliva. Porovnat náklady, technologie a dostupné zdroje na výrobu, přepravu a uskladnění vodíku. Zvážit vliv na životní prostředí s cílem podpořit proces rozhodování.