Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit procesy likvidace nároků na pojistné plnění

Description

Description

Řídit vztah s pojistitelem v souvislosti s jeho povinností přijímat, vyšetřovat a projednávat žádosti, které podala pojištěná osoba.

Vztahy