Skip to main content

Show filters

Hide filters

provádět údržbu zařízení pro kompletaci obuvi

Description

Description

Vypracovat plány pro četnost, provoz, součásti a materiály, které se mají používat při údržbě obuvi. Instalace, programování, nastavení a poskytování preventivní a nápravné údržby různých strojů a zařízení, které se podílejí na výrobě obuvi. Vyhodnotit funkčnost a výkon jednotlivých zařízení a strojů, odhalit poruchy a opravit problémy, provést opravu a nahradit díly a provést rutinní mazání a provádět preventivní a nápravnou údržbu. Zaznamenávat všechny technické informace týkající se údržby.