Skip to main content

Show filters

Hide filters

udržovat bezpečné hygienické a zajištěné pracovní prostředí

Description

Description

Chránit zdraví, hygienu, bezpečnost a zabezpečení na pracovišti v souladu s příslušnými předpisy.

Alternativní označení

udržovat hygienické bezpečné a zajištěné pracovní prostředí

udržovat bezpečnost ochranu zdraví a hygienu při práci

udržovat zajištěné hygienické a bezpečné pracovní prostředí

udržovat hygienu a bezpečnost na pracovišti