Skip to main content

Show filters

Hide filters

provádět studii proveditelnosti

Description

Description

Provádět hodnocení a posuzování potenciálu projektu, plánu, návrhu nebo nového nápadu. Realizovat standardizovanou studii, která je založena na rozsáhlém zkoumání a výzkumu na podporu procesu rozhodování.

Alternativní označení

vyhotovit studii proveditelnosti

vypracovat studii proveditelnosti

realizovat studii proveditelnosti

provést studie proveditelnosti

provádět studie proveditelnosti

provést studii proveditelnosti

Vztahy