Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit dopad činností na životní prostředí

Description

Description

Řídit vliv a dopad podniků na životní prostředí. Určit a posoudit dopady výrobního procesu a souvisejících služeb na životní prostředí a regulovat snižování těchto dopadů na životní prostředí a na lidi. Organizovat akční plány a monitorovat veškeré ukazatele zlepšení.

Vztahy