Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet strategie pro snížení plýtvání potravinami

Description

Description

Vypracovat politiku, například jídlo pro zaměstnance nebo přerozdělování potravin s cílem snížit, opětovně zužitkovat a recyklovat potraviny. Patří sem kontrola nákupní politiky s cílem stanovit oblasti pro snížení plýtvání potravinami, např. kvantita a kvalita potravin.