Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat software pro 3D počítačovou grafiku

Description

Description

Používat grafické nástroje informačních a komunikačních technologií, jako je Autodesk Maya, Blender, které umožňují digitální editaci, modelování, zobrazování a vytvoření grafiky. Tyto nástroje jsou založeny na matematickém zobrazení trojrozměrných předmětů.

Alternativní označení

použít software pro 3D počítačovou grafiku

používat grafické nástroje s 3D funkcí

používat ICT nástroje pro 3D grafiku

používat software pro 3D grafiku

používat software pro 3rozměrnou počítačovou grafiku

používat software pro trojrozměrnou počítačovou grafiku

Vztahy