Skip to main content

Show filters

Hide filters

vést zvířata a osoby ke společné práci

Description

Description

Vést zvířata a osoby ke společné práci, včetně párování jednotlivců a zvířat, navrhovat, zavádět a hodnotit integrované programy odborné přípravy lidí a integrované programy výcviku zvířat v souladu se stanovenými cíli a hodnotit kompatibilitu mezi jednotlivci a zvířaty, pokud jde o fyzikální vlastnosti.