Skip to main content

Show filters

Hide filters

řešit spory smluvních stran

Description

Description

Monitorovat problémy, které vznikají mezi smluvními stranami, a nabízet řešení, aby se zabránilo soudním řízením.

Alternativní označení

řešit spor smluvních stran

urovnávat spory smluvních stran

poskytovat řešení k smírnému urovnání sporu

Vztahy