Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravit záložní plán pro krizové situace

Description

Description

Vytvářet postupy, které stanoví konkrétní opatření, jež mají být přijata v případě krizové situace, s přihlédnutím ke všem rizikům a nebezpečím, která mohou nastat, přičemž se zajistí, aby plány byly v souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a aby představovaly nejbezpečnější postup.