Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci ve výškách

Description

Description

Přijímat nezbytná preventivní opatření a řídit se souborem opatření, která vyhodnocují, zabraňují a řeší rizika při vysoké vzdálenosti od země. Zabraňovat ohrožení osob, které pracují v rámci těchto struktur, a pádům ze žebříků, mobilního lešení, pevných pracovních mostů, osobních výtahů atd., neboť mohou způsobit úmrtí nebo závažná zranění.

Vztahy