Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

læsepædagog for voksne

Description

Code

2352.1.1

Description

Læsepædagoger for voksne underviser voksne studerende, herunder immigranter og personer med kort skolegang, i grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, normalt på grundskoleniveau. Læsepædagoger for voksne inddrager de studerende i planlægningen og gennemførelsen af deres læseaktiviteter og bedømmer og evaluerer dem individuelt på basis af opgaver og prøver.

Alternativ betegnelse

voksenunderviser i læsefærdighed

ordblindelærer for voksne

speciallærer for voksne

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: