Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stenbrudstekniker

Description

Code

2146.11

Description

Stenbrudsteknikere analyserer, hvilke ekstraktionsmetoder, f.eks. udgravning, boring og sprængning, der bedst egner sig til at udvinde råstoffer fra jorden. De udarbejder planer, inden et nyt stenbrud åbnes, og vurderer, om stenbruddet er rentabelt. Stenbrudsteknikere styrer de daglige aktiviteter i et stenbrud, udarbejder og fører statusrapporter, superviserer personalet, sikrer sundhed og sikkerhed og vurderer et stenbruds miljøpåvirkning.

Alternativ betegnelse

stenbrudsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: