Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer på søfartsskole

Description

Code

2320.1.17

Description

Lærere på søfartsskoler underviser enhver der fører et fartøj, dvs. en båd eller et skib, i erhvervsregi, f.eks. skippere og skibskaptajner, i hvordan de skal føre deres fartøj ad indre vandveje eller til havs i henhold til bestemmelserne. De underviser deres studerende i teori og teknikker til optimal lodsning, styring, navigering og vedligeholdelse af både eller skibe samt observerer og evaluerer de studerendes praksis. De fokuserer også på ikke-styringsrelaterede emner såsom kundeservice (i tilfælde af persontransport) og forordninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Scope note

Includes people performing recreational boating instruction and sailing instruction not for professional means.

Alternativ betegnelse

lærer i maritime uddannelser

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder