Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dommer

Description

Code

2612.1

Description

Dommere leder, gennemgår og behandler sager, høringer, appeller og retssager. De sikrer, at domstolsprocedurerne er i overensstemmelse med konventionelle juridiske processer og gennemgår bevismateriale og juryer. Dommere leder sager, der involverer områder såsom kriminalitet, familiespørgsmål, civilret, småkrav og ungdomsforbrydelser.

Alternativ betegnelse

byretsdommer

landsretsdommer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations