Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

informationsarbejder på ungdomsområdet

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Informationsarbejdere på ungdomsområdet leverer information, vejledning og rådgivning til unge i forskellige sammenhænge for at styrke deres empowerment og fremme deres trivsel og selvstændighed. De sikrer, at disse tjenester er tilgængelige, har de fornødne ressourcer og tager godt imod de unge, og at der gennemføres aktiviteter med henblik på at nå ud til hele den unge befolkning ved hjælp af midler, der er effektive og tilpasset forskellige grupper og behov. Informationsarbejdere på ungdomsområdet har som målsætning at sætte unge i stand til at træffe deres egne informerede valg og blive aktive borgere. De arbejder tæt sammen med andre tjenester.

Alternativ betegnelse

ungdomskonsulent

informationsmission leder

informationsudbyder for unge

fritidschef

ungdomsmoderator

ungdomsmentor

ungdomsoplysningsekspert

ungdomsinformant

ungdomsagent

ungdomscenterdirektør

skole ungdomsarbejder

feltinformationsmedarbejder

informations- og ungdomsrådgiver

informationskonsulent for unge

ungdoms karriere konsulent

ungdomsrådgiver

ungdomsprojektkonsulent

ungdomsinformationsanimator

ungdomsformidler

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: