Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medikoingeniør

Description

Code

2152.1.5

Description

Medikoingeniører udformer og udvikler medicinske tekniske systemer, installationer og udstyr såsom pacemakere, MRI-scannere og røntgenapparater. De overvåger hele fremstillingsprocessen fra konceptudformning til produktimplementering. De aktiviteter, der gennemføres, omfatter bl.a. projektering af produktforbedringer, udvikling af metoder og teknikker til vurdering af egnetheden af design, koordinering af initialproduktion, udvikling af testprocedurer og udformning af fremstillingsdiagrammer.

Scope note

Includes people working in hospitals. Includes people performing technical management and ensuring operational readiness of medical equipment in use.

Alternativ betegnelse

ortopædingeniør

klinisk ingeniør

medicinsk ingeniør

sundhedsteknolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder