Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionsleder inden for kemi

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Produktionsledere inden for kemi er ansvarlige for den tekniske koordinering og kontrol af de kemiske produktionsprocesser. De styrer en eller flere fremstillingsenheder og fører tilsyn med gennemførelsen af tekniske og menneskelige midler inden for rammerne af målene for mængde, kvalitet og planlægning. Produktionsledere inden for kemi designer og sikrer, at produktionsplaner og tidsplaner overholdes. De er ansvarlige for gennemførelsen af de processer, der har til formål at sikre kvaliteten af det fremstillede produkt, gode arbejdsvilkår og miljøpraksis samt sikkerhed på arbejdspladsen.

Alternativ betegnelse

produktionschef

leder af kemisk produktion

kemisk proceschef

produktionsleder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder