Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ejendomsadministrator

Description

Code

3334.5

Description

Ejendomsadministratorer håndterer og fører tilsyn med de driftsmæssige aspekter af erhvervs- eller beboelsesejendomme såsom private lejligheder, kontorbygninger og detailforretninger. De forhandler kontrakter om leje, identificerer og planlægger nye ejendomsprojekter og opførelse af nye bygninger ved at indgå partnerskaber med en bygherre for at finde frem til det egnede sted for nye bygninger, koordinere forundersøgelsen for nye bygninger og føre tilsyn med alle de administrative og tekniske aspekter, der er forbundet med udvidelsen af virksomheden. De vedligeholder lokalerne og søger at øge deres værdi. De ansætter, uddanner og fører tilsyn med personale.

Alternativ betegnelse

ejendomsforvalter

ejendomsadministrationsmedarbejder

administrator af udlejningsejendomme

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: