Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

støttelærer

Description

Code

2352.1.3

Description

Støttelærere hjælper elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Støttelærere fokuserer på grundlæggende færdigheder såsom regne-, læse- og skrivefærdigheder og underviser således i grundlæggende fag som f.eks. skrivning, læsning, matematik og sprog, og de arbejder for en uddannelsesinstitution på primær- eller sekundæruddannelsestrinnet. De bistår eleverne i deres skoleopgaver, planlægger læringsstrategier, identificerer læringsbehov og -fremskridt og handler i overensstemmelse hermed. De kan arbejde i forskellige uddannelsesmiljøer og fungere som støtte for andre lærere eller have ansvaret for deres egen klasse.

Alternativ betegnelse

speciallærer

skolepædagog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder