Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

operatør på vandkraftværk

Description

Code

3131.3.5

Description

Operatører på vandkraftværker betjener og vedligeholder det udstyr, der anvendes til energiproduktion ved vandkraft. De overvåger måleudstyret, vurderer produktionsbehovene og tilpasser vandstrømmen for at opfylde disse behov. De udfører også reparationer og vedligeholdelse.

Alternativ betegnelse

medarbejder på hydroelektrisk kraftværk

medarbejder på vandkraftværk

operatør på hydroelektrisk kraftværk

tekniker på hydroelektrisk kraftværk

tekniker på vandkraftværk

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder