Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

minegeolog

Description

Code

2114.1.6

Description

Minegeologer lokaliserer, identificerer, kvantificerer og klassificerer mineralressourcer og deres geologiske egenskaber og struktur. De yder rådgivning til mineforvaltere og ingeniører i forbindelse med igangværende og kommende mineraloperationer.

Alternativ betegnelse

stratigraf

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: