Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker - offshore vedvarende energi

Description

Code

3119.11

Description

Teknikere (offshore vedvarende energi) opfører offshore energiparker og -udstyr. De sikrer, at udstyret fungerer i overensstemmelse med reglerne, og bistår ingeniørerne inden for offshore vedvarende energi med at bygge energisystemer såsom vindmølleblade, tidevandsstrøm- og bølgegeneratorer. De reagerer også på systemproblemer og udbedrer fejl.

Alternativ betegnelse

havvindmølletekniker

installatør af marin vedvarende energi

MRE installatør

offshore installatør af vedvarende energi

ORE-tekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder